Lexikón účtovných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov Vám poskytne ucelený a mnohostranný pohľad na účtovníctvo a dane každej firmy.

Získate prehľadne a vyčerpávajúco spracované účtovné súvzťažnosti ku všetkým účtom rámcovej účtovej osnovy, pravidelnú aktualizáciu informácií o legislatívnych zmenách spracovaných odborníkmi, ktoré majú vplyv na oblasť účtovníctva a daní.

Najširšie spracovaná publikácia na Slovenskom trhu s prehľadnou orientáciou Vás upozorní na daňové nástrahy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri účtovaní nákladov a výnosov.

Účtovné súvzťažnosti sú určené pre účtovníkov, hlavných účtovníkov a ekonómov, ktorí chcú viesť účtovníctvo správne, zrozumiteľne a prehľadne.

 

Novinky

Z portálu Finančnej správy SR:

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa do zákona o DPH zaviedla v § 53b úprava odpočítanej dane nadväzujúca na ustanovenia § 25a zákona o DPH.

Zákonom č. 408/2021 Z. z. bolo s účinnosťou od 1. 1. 2022 ustanovenie § 53b ods. 2 a 3 precizované a doplnené. Pôvodný pokyn k oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke bol zrušený.

 

Prihlásenie

    Login:
   

    Heslo:
   

   

Newsletter

Chcete dostávať náš Newsletter a získavať informácie?
Stačí zadať email a následne budete dostávať užitočné informácie.
   

   

Poznámka