Poskytujeme tieto služby:

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva
 • Vedenie podvojného účtovníctva
 • Spracovanie miezd (malé spoločnosti)
 • Spracovanie ročnej závierky a uzávierky
 • Daňové priznania k dani z pridanej hodnoty (DPH)
 • Daňové priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • Daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb
 • Daňové poradenstvo
 • Poradenstvo pri zakladaní, zmene a zrušení obchodných spoločností

 

 

Novinky

Z portálu Finančnej správy SR:

 • Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave PÚ
 • Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH
 • Informácia k oznamovacej povinnosti fyzických a právnických osôb od 1. 1. 2021
 • Informácia o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ
 • Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. V zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce)

 

Prihlásenie

    Login:
   

    Heslo:
   

   

Newsletter

Chcete dostávať náš Newsletter a získavať informácie?
Stačí zadať email a následne budete dostávať užitočné informácie.
   

   

Poznámka