Sme účtovno-poradenskou spoločnosťou, ktorá vedie jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personálnu agendu pre fyzické a právnické osoby. 

Základným cieľom našej spoločnosti je vybudovať si s klientom dlhodobý vzťah, založený na kvalitnej spolupráci, vzájomnej dôvere a diskrétnosti. Vyskúšajte výhody externe vedeného účtovníctva. Ak nám odovzdáte svoju agendu, môžete sa sústrediť už len na svoje podnikanie.

Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s výkonom účtovnej činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov.

Výhody, ktoré oceníte:

» úspora mzdových nákladov
» vyššia kvalitatívna úroveň účtovníctva
» úspora za účtovný software
» úspora za školenia a odbornú literatúru
» nezabudnete zaplatiť žiadne dane

 

Novinky

Z portálu Finančnej správy SR:

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa do zákona o DPH zaviedla v § 53b úprava odpočítanej dane nadväzujúca na ustanovenia § 25a zákona o DPH.

Zákonom č. 408/2021 Z. z. bolo s účinnosťou od 1. 1. 2022 ustanovenie § 53b ods. 2 a 3 precizované a doplnené. Pôvodný pokyn k oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke bol zrušený.

 

Prihlásenie

    Login:
   

    Heslo:
   

   

Newsletter

Chcete dostávať náš Newsletter a získavať informácie?
Stačí zadať email a následne budete dostávať užitočné informácie.
   

   

Poznámka