Otázka Fyzická osoba – podnikateľ je neplatiteľ DPH a vedie jednoduché účtovníctvo. Keď používa firemný automobil aj na súkromné účely, ako sa daňovo posúdia výdavky týkajúce sa automobilu? Má sa použiť paušál 80 %? Odpoveď: V súlade s § 19ods. 2 písm. t) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platí, že výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie alebo opravy auta, ktoré sa používa i na súkromné účely, sa môžu uplatniť pri fyzickej osobe živnostníkovi nasledovným spôsobom: 1. vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, 2. v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu. (Táto alternatíva si vyžaduje dôkladnú evidenciu najazdených km alebo pracovných ciest.) Nadväzne na uvedené možnosti § 24 ods. 8 zákona definuje, že pri odpisovaní auta sa zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej sa uplatňujú ostatné výdavky. Záver: Ak sa používa firemný automobil podnikateľa aj na súkromné účely, uplatní sa paušál 80 % alebo preukázateľný iný pomer. Krátenie výdavkov vo výške 80 % (vrátane odpisov) je však výhodnejšie.
 

Novinky

Z portálu Finančnej správy SR:

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa do zákona o DPH zaviedla v § 53b úprava odpočítanej dane nadväzujúca na ustanovenia § 25a zákona o DPH.

Zákonom č. 408/2021 Z. z. bolo s účinnosťou od 1. 1. 2022 ustanovenie § 53b ods. 2 a 3 precizované a doplnené. Pôvodný pokyn k oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke bol zrušený.

 

Prihlásenie

    Login:
   

    Heslo:
   

   

Newsletter

Chcete dostávať náš Newsletter a získavať informácie?
Stačí zadať email a následne budete dostávať užitočné informácie.
   

   

Poznámka