Mzdy

Mzdové účtovníctvo
zahŕňa tieto činnosti:
 • registrácia zamestnávateľa
 • prihlášky, odhlášky zamestnancov do poisťovní
 • vedenie mzdovej agendy
 • spracovanie interných mzdových predpisov
 • spracovanie výplatných pások zamestnancov na základe dochádzky
 • vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd
 • príprava prevodných príkazov
 • spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu
 • vedenie evidencie sociálneho fondu
 • spracovanie štatistických výkazov
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • spracovanie výkazov a prehľadov pre daňový úrad

Personalistika
zahŕňa tieto činnosti:
 • vypracovanie pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • príprava platového výmeru, vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov
 • vystavovanie potvrdení pre úradné účely

 

 

Novinky

 

 

 

 

Nová výška stravného od 1.júna 2023

 

 

 

Prihlásenie

    Login:
   

    Heslo:
   

   

Newsletter

Chcete dostávať náš Newsletter a získavať informácie?
Stačí zadať email a následne budete dostávať užitočné informácie.
   

   

Poznámka