Účtovné a daňové poradenstvo

  • poskytujeme poradenstvo pri zakladaní, zmene a zrušení obchodných spoločností.
  • pri vypracovaní podnikateľského zámeru a žiadosti o úver
  • pri príprave finančného plánu
  • pri tvorbe firemnej stratégie
  • v oblasti účtovníctva atď.
 

 

 

Novinky

Z portálu Finančnej správy SR:

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa do zákona o DPH zaviedla v § 53b úprava odpočítanej dane nadväzujúca na ustanovenia § 25a zákona o DPH.

Zákonom č. 408/2021 Z. z. bolo s účinnosťou od 1. 1. 2022 ustanovenie § 53b ods. 2 a 3 precizované a doplnené. Pôvodný pokyn k oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke bol zrušený.

 

Prihlásenie

    Login:
   

    Heslo:
   

   

Newsletter

Chcete dostávať náš Newsletter a získavať informácie?
Stačí zadať email a následne budete dostávať užitočné informácie.
   

   

Poznámka